Onderwerp Filosofisch Essay

De essays worden beoordeeld volgens de criteria van de International Philosophy Olympiad, aangezien de Nederlandse Filosofie Olympiade fungeert als een voorronde van de IPO.

Juryleden beoordelen het essay op vijf verschillende criteria. Per criterium kennen zij een maximum van 2 punten en een minimum van 0 punten toe. Voor de beoordeling krijgen zij tijdens de NFO een rubric die zij ondertekend inleveren bij wedstrijdcoördinator Floris Velema.

De beoordelingscriteria luiden als volgt:

Relevantie
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay aansluit bij het gekozen citaat. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij de focus op het onderwerp of de problematiek in het citaat kunnen vasthouden.

Filosofisch begrip
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay overtuigend aantoont dat de deelnemers filosofische begrippen en theorieën correct verwoorden, toepassen of herkennen. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij een inhoudelijke kennis van de filosofie hebben.

Consistentie
Punten worden toegekend op grond van de kwaliteit inzake argumentatie, redenering en analyse. Met andere woorden, de deelnemers tonen aan dat zij filosofische vaardigheden als verheldering, analyse en logisch redeneren overtuigend beheersen.

Coherentie
Dit onderdeel betreft de formele structuur van het essay. Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay geordend, leesvriendelijk en overzichtelijk opgesteld is. Met andere woorden, de deelnemers tonen overtuigend aan dat zij hun essay met behulp van alinea’s, tussenkoppen, voetnoten, tussentijdse samenvattingen of aankondigingen (denkstappen) kunnen structureren.

Originaliteit
Punten worden toegekend op grond van de mate waarin het essay een persoonlijke toon heeft, of de persoonlijkheid van de deelnemers doorklinkt in hun tekst. Dit criterium is vaak controversieel of multi-interpretabel. Originaliteit betreft in dit geval niet het baanbrekende gehalte van het essay, maar de persoonlijkheid van de tekst. Het verschil is de kloof tussen een droog academisch collegedictaat en een activerende, enthousiasmerende tekst die getuigt van persoonlijke creativiteit.

Uitmuntende essays scoren goed op alle criteria. Deel deze beoordelingscriteria vooral met je leerlingen zodat ze weten waar ze op worden beoordeeld, en voel je vrij om ze met behulp van deze criteria concreet voor te bereiden op de Olympiade.

Nadere instructies over de jurering volgen tijdens de Olympiade zelf.

Tijdens de International Philosophy Olympiad van 2015 in Tartu, Estland, is er een internationaal comité opgericht dat zich heeft gebogen over de vraag hoe je het schrijven van een filosofisch essay nu het beste kunt aanpakken. Hieruit is de onderstaande tekst ontstaan. Een goede voorbereiding op de Nederlandse Filosofie Olympiade begint bij het lezen van deze tekst!

How to Write a Philosophy Essay
FM nr. 7/2013

Ruimte scheppen

Login noodzakelijk

Met deze knop kunt u, als u lid bent, artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier voor uw abonnement op maat.

Daan Roovers
Voormalig hoofdredacteur Filosofie Magazine

‘De parrèsiast is niet iemand die zich wezenlijk afgezonderd houdt. Integendeel, het is zijn verplichting, zijn plicht, zijn opdracht, zijn taak te spreken, en hij heeft niet het recht zich aan deze taak te onttrekken.’ Zo omschrijft Michel Foucault in zijn laatste colleges (in 2011 uitgegeven onder de titel De moed tot waarheid) de rol van de filosoof in de samenleving. Dat is iemand die zich in het publieke debat mengt. Hij trekt anderen aan hun mouw, spreekt ze aan, en stelt vragen.

Afgelopen maand had ik de eer om gastdocent aan de Universiteit van Amsterdam te zijn. In de zelfontwikkelde module ‘Publieksfilosofie’ heb ik een groep filosofiestudenten de wereld van de filosofie buiten de universiteit laten zien. We bezochten onder meer de opnames van het Filosofisch Kwintet en Durf te denken, een lezing van Martha Nussbaum en de presentatie van Ad Verbrugges nieuwe boek over de liefde (op pag. 54 een interview met hem hierover). En natuurlijk de redactie van Filosofie Magazine. In navolging van de opdracht van Foucault schreven de studenten een filosofisch essay over een maatschappelijk onderwerp en hielden presentaties.  De cursus was, zowel voor de studenten als voor mij, een geweldige ervaring.

Een van de denkers die Foucaults ideeën het meest serieus neemt is de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling. Hij kreeg afgelopen maand de Van Praagprijs 2013. Geïnspireerd door de bestaansethiek van Foucault heeft hij op een van de grootste probleemscholen in Rotterdam-Zuid een nieuwe aanpak geïntroduceerd om deze kinderen de juiste fysieke, sociale en mentale skills mee te geven. ‘Filosofie is ruimte scheppen in je denken om dingen anders te doen’, zegt hij daarover in een interview in dit nummer. Dat gun je niet alleen de mensen aan de universiteit; dat vermogen moet zo wijd mogelijk verspreid worden.
 

0 Thoughts to “Onderwerp Filosofisch Essay

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *